Rejestracja kont

Rejestracja jest zamknięta.

Rejestracja zgłoszeń

Rejstracja do konkursu jest zamknięta.

Regulamin

IX Mikołajkowy​ ​Konkurs​ ​Piw​ ​Domowych
REGULAMIN


1. Organizatorem IX ​Mikołajkowego​ ​Konkursu​ ​Piw​ ​Domowych​ ​2019​ jest Małopolski

Oddział Terenowy Polskiego​ ​Stowarzyszenia​ ​Piwowarów​ ​Domowych.


W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie.


Konkurs odbędzie się 07-08.12.2019r  w następujących kategoriach:

Piwo Świąteczne
Wild Belgian Dark Strong Ale
English Barleywine - BJCP 2015 17D
American Stout - BJCP 2015 20B

2.Ocenę piwa przeprowadzi Komisja Sędziowska, w skład której wejdą sędziowie certyfikowani przez Polskie Stowarzyszenie Piwowarów Domowych. Przewodniczącym Komisji Sędziowskiej jest Łukasz Kantor.

Wyklucza się, by sędzia mógł oceniać własne, wystawione do Konkursu piwo.

3. Każde piwo zgłoszone i dopuszczone do konkursu zostanie ocenione według Zasad dobrych praktyk dla przeprowadzania konkursów PSPD.

W przypadku równej ilości punktów dwóch lub więcej piw o ustaleniu kolejności decyduje suma miejsc, jakie dane piwo zajęło u poszczególnych sędziów- czyli: im mniejsza wartość tej sumy, tym wyższe miejsce. Gdyby i to rozwiązanie nie przyniosło rozstrzygnięcia, o kolejności piw decyduje przewodniczący Komisji Sędziowskiej na podstawie analizy arkuszy oceny  piw. Arkusze oceniające (eliminacyjne i finałowe) zostaną udostępnione przez organizatorów w terminie do 30 dni od przeprowadzenia konkursu.

Lista nagród zostanie opublikowana na stronie konkursu najpóźniej do dnia przeprowadzenia rundy finałowej konkursu.

4. Zasady uczestnictwa:

Browar domowy chcący wziąć udział w konkursie zobowiązany jest do rejestracji na stronie https://mikolajkowykpd.pspd.org.pl, a także wypełnienia zgłoszenia do udziału w konkursie w danej kategorii. Po wygenerowaniu etykiety piwowar zobowiązany jest do stałego naklejenia jej na każdą z butelek piwa wysyłanego na konkurs w taki sposób, aby nie zakryć kodu umieszczonego na etykiecie. Najlepiej za pomocą bezbarwnej taśmy samoprzylepnej. Rejestracja odbędzie się od 29 października do 02 grudnia 2019 r.

Zgłaszający oświadcza, iż jest autorem zgłaszanych piw oraz że zostały przygotowane w warunkach i sposobami domowymi.

 

5. Piwo zgłoszone do konkursu należy dostarczyć przesyłką lub osobiście na adres:

Strefa Piwa

Aleja Pułkownika Władysława Beliny-Prażmowskiego 49A, 31-514 Kraków

W godzinach otwarcia sklepu

(z dopiskiem: IX Mikołajkowy KPD)

w ilościach 4 butelek o pojemności co najmniej 0.5 litra dla kategorii 1,4 oraz o pojemności nie mniejszej niż 0.33l dla kategorii 2 i 3.

Okres nadsyłania zgłoszeń to: 18.XI-02.XII 2019 r.


6. Udział w Konkursie jest płatny. 

Opłacie podlega zgłoszenie piwa do kategorii. Opłata wynosi 12,00 zł dla członków Polskiego Stowarzyszenia Piwowarów Domowych i 15,00 zł dla pozostałych osób. W przypadku browarów domowych stanowiących kooperację kilku piwowarów domowych, browar domowy traktowany jest jako członek Stowarzyszenia, jeżeli choć jeden z kooperantów jest członkiem Stowarzyszenia. Członkowie PSPD mogą skorzystać z kodu rabatowego „PSPD”, który należy wpisać w systemie zgłoszeniowym w sekcji „opłać wpisowe/kwota po zniżce” po zalogowaniu się na swoje konto.


Opłaty należy dokonać do dnia 30 listopada 2019 r. na rachunek bankowy Polskiego Stowarzyszenia Piwowarów Domowych:

Polskie Stowarzyszenie Piwowarów Domowych

Nr konta do wpłat: 87 1750 0012 0000 0000 4108 5312

BNP Paribas


W tytule przelewu należy wpisać: IX Mikołajkowy KPD + imię i nazwisko piwowara (w przypadku browaru domowego należy wskazać nazwisko jednego piwowara, a jeśli korzysta się ze zniżki dla członków PSPD należy podać nazwisko członka Stowarzyszenia) + ilość zgłoszeń do konkursu + ew. numer legitymacji PSPD (w przypadku zgłoszenia ze zniżką).

Przykładowo:

 IX Mikołajkowy KPD Tadeusz Nowak 4 nr leg. 1789 

lub

 IX Mikołajkowy KPD Jan Kowalski 1 NIE.

O zwrot niewykorzystanego wpisowego można ubiegać się jedynie do 29 listopada  2019 r.


7. Uczestnicy zgadzają się na upublicznienie swojego imienia, nazwiska, nicku oraz zajętego miejsca.

Uczestnicy zgłaszający piwo do Konkursu zobowiązuje się do udostępnienia szczegółowej receptury nagrodzonego w Konkursie piwa i wyraża zgodę na jej publikację.

W związku z obowiązywaniem Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych informujemy, iż wypełnienie przez piwowara formularza zgłoszeniowego Mikołajkowego KPD 2019 w systemie http://mikolajkowykpd.pspd.org.pl, jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych na cele konkursowe.


W razie wątpliwości dotyczących kategorii konkursowych lub zgłoszenia i dostarczenia piwa prosimy o kontakt z: malopolski@pspd.org.pl

BJCP 2015 Oceniane style

Kliknij na nazwę kategorii, aby zapoznać się z opisem stylu.

17D English Barleywine20B American Stout28C Wild Specialty Beer
30C Winter Seasonal Beer  

Data i lokalizacja konkursu

Kalibracja
Craftownia- Św. Wawrzyńca 22 Kraków
niedziela, 1 grudnia 2019 17:00

Pierwsza Sesja Eliminacyjna
Uniwersytet Rolniczy- Wydział technologii Żywności
sobota, 7 grudnia 2019 13:00

Druga Sesja Eliminacyjna
Uniwersytet Rolniczy- Wydział technologii Żywności
sobota, 7 grudnia 2019 17:00

Sesja Finałowa
Uniwersytet Rolniczy- Wydział technologii Żywności
niedziela, 8 grudnia 2019 15:00

Ceremonia wręczenia nagród

Craftownia
Św. Wawrzyńca 22 Kraków
niedziela, 8 grudnia 2019 16:00